Blog

Speakup cultuur: Positieve verandering, omdat meningen gehoord worden.

19 oktober 2023
Speak up at work

We hebben er allemaal baat bij als we eerlijkheid en transparantie stimuleren. Leer hoe je met een speakup cultuur sterkere relaties creëert, vertrouwen opbouwt, en individuen en organisaties inspireert om de wettelijke vereisten te overtreffen.

Stel dat we in een wereld woonden waarin alle mensen vrijuit hun mening konden geven. En dan vooral over zaken waarmee ze niet akkoord gingen of waar ze zich ongemakkelijk bij voelden. Dat zou een transparantere wereld zijn, met minder misverstanden en minder drama. 

Klinkt erg fijn, toch? 

Bij SpeakUp zijn we overtuigd van de kracht en de transformatieve impact die uitgesproken meningen kunnen hebben. Het is ons doel om werkplekken, gemeenschappen en organisaties mondiger te maken. Dit bereik je alleen door eenvoudige, transparante communicatiemethodes te creëren, actieve deelname te bevorderen en vrije uiting van ideeën te promoten.

We weten inmiddels dat een omgeving waarin mensen zich veilig, gewaardeerd en gesterkt voelen om hun mening te geven, niet alleen essentieel is voor een gezonde werkplek, maar ook voor persoonlijke en organisatorische ontwikkeling. Sterker nog, tel je elke stem mee, dan krijg je veelzijdige standpunten, wat positieve veranderingen teweegbrengt, tot innovaties leidt en een welvarende omgeving voor iedereen oplevert.

Deze handleiding biedt waardevolle inzichten, bronnen en richtlijnen over hoe je zelf een speakup cultuur creëert en koestert. Bovendien geven we je informatie over effectieve communicatietechnieken, strategieën voor het oplossen van conflicten en best practices, zodat je een omgeving krijgt waarin iedereen het gevoel heeft gehoord, gerespecteerd en gewaardeerd te worden.

Of je nu een organisatie bent die de werknemersbetrokkenheid wil vergroten, een leider die een inclusieve werkomgeving wil ontwikkelen of iemand met de passie om een verschil uit te maken; hier vind je een schat aan kennis en praktische strategieën die jou op dit traject zullen ondersteunen.

Ben je klaar om jouw mening te laten gelden? Laten we dan samen aan dit traject beginnen.

Wat is een speakup cultuur?

Een speakup cultuur biedt een omgeving waarin we open en transparante communicatie niet alleen waarderen, maar ook actief aanmoedigen. In een zorgvuldig gekoesterde speakup cultuur voelen mensen zich veilig om problemen aan te kaarten, hun ideeën uit te spreken en feedback te geven, zonder angst voor vergelding. Dit geeft ze de ruimte om de status quo uit te dagen en afwijkende standpunten te verkondigen, zonder daarbij aan vertrouwen of respect in te boeten. Deze elementen zijn noodzakelijk voor iemands persoonlijke ontwikkeling én voor die van de organisatie.

Wat zijn de voordelen van een speakup cultuur?

Een speakup cultuur creëren heeft talloze voordelen voor organisaties en individuen. Hier noemen we er slechts een paar: 

 1. In een speakup cultuur is de kans groter dat je misstanden vroegtijdig waarneemt: Werknemers zullen potentiële problemen, risico's of overtredingen van beleidslijnen eerder melden, als dit in hun cultuur wordt aangemoedigd. Organisaties kunnen kwesties daardoor in een vroeg stadium opmerken en tijdig ingrijpen om ze op te lossen.
 2. Een speakup cultuur verbetert de transparantie en het verantwoordelijkheidsgevoel: Door de open communicatie te bieden die nodig is voor een sterke speakup cultuur, zijn mensen eerder geneigd hun verantwoordelijkheid te nemen en creëer je meer transparantie. Werknemers durven dan namelijk met een gerust hart problemen of ethische kwesties aan te kaarten, ervaren een grotere verantwoordingsplicht en zullen eerder op een ethisch verantwoorde manier reageren. Hiermee kun je voorkomen dat problemen uit de hand lopen.
 3. Een speakup cultuur ondersteunt diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie: Een zorgvuldig gecreëerde speakup cultuur biedt ruimte voor ondervertegenwoordigde meningen. Daardoor krijg je niet alleen een bredere kijk op de zaak, maar kun je ook rechtvaardiger te werk gaan. De problemen van deze werknemers worden nu immers wél gehoord en overwogen, wat mogelijk tot minder vooroordelen leidt en een betere vertegenwoordiging van gemarginaliseerde groepen binnen je organisatie. 
 4. Een speakup cultuur roept meer innovatie en creativiteit op: Als werknemers zich met een gerust hart durven uitspreken, dan zullen ze eerder hun unieke standpunten, ideeën en suggesties laten horen. Deze geluiden vormen de voedingsbodem voor innovatieve ideeën en creativiteit. Uiteenlopende standpunten leiden tot nieuwe inzichten, andere benaderingen om problemen op te lossen en meer kans op verbetering. 
 5. Een speakup cultuur leidt tot meer betrokken en tevreden werknemers: Als mensen het gevoel hebben dat hun mening telt en gewaardeerd wordt, dan zullen ze zich meer betrokken voelen bij hun werk. Een sterke speakup cultuur creëert een gevoel van psychologische veiligheid, waarbij mensen elkaar vertrouwen en het gevoel hebben erbij te horen. Werknemers die zich gerespecteerd en ondersteund voelen, zijn doorgaans meer tevreden en gemotiveerd. Dit leidt tot hogere productiviteit en minder personeelsverloop. 
 6. Een speakup cultuur vormt de basis van waaruit je voortdurend kunt leren en groeien: Een speakup cultuur bevordert een doorlopend leerproces en persoonlijke ontwikkeling. Als werknemers hun kennis en ervaringen vrijuit delen, dan schept dit mogelijkheden voor samenwerking, mentorschap en uitwisseling van informatie tussen verschillende teams. Dit creëert een leertraject binnen je organisatie waarin mensen nieuwe vaardigheden kunnen opdoen, en hun kennis van de laatste trends en best practices binnen de sector kunnen aanscherpen. 

De ontwikkeling van een sterke speakup cultuur kent nog vele andere voordelen. Denk aan reputatiemanagement en minder verlies aan inkomsten vanwege wettelijke verplichtingen en onnodige rechtszaken.

Wil je eens kijken hoe een van onze klanten profiteerde van een betere speakup cultuur in hun organisatie? Lees er alles over in deze casestudy van Randstad.

Wat weerhoudt mensen om van zich te laten horen?

Speaking up is beangstigend voor sommige mensen. Maar wat weerhoudt ze dan? Hier volgen enkele mogelijke barrières:

 1. Loyaliteit jegens de groep: Loyaal blijven aan je eigen groep is heel menselijk. Als reporters melding doen van wangedrag in een groep waartoe ze zelf ook behoren, kan ze dit het gevoel geven alsof ze de groepsdynamiek verraden.
 2. Angst voor vergelding: Een andere potentiële barrière om iets te melden, zeker in een kleine groep, is de angst voor onaangename gevolgen.
 3. Taalbarrières: Als mensen het gevoel hebben dat ze zich niet duidelijk kunnen uitdrukken, dan voelen ze zich wellicht niet op hun gemak om een misstand te melden. Als een meldkanaal hun taal niet ondersteunt, dan geven ze misschien wel nooit ergens hun mening over.
 4. Gebrek aan training: Zonder de juiste training, of duidelijke beleidslijnen, weten mensen vaak niet wat de juiste kanalen zijn om hun problemen te delen.
 5. Slechte tools: Tools om iets te melden moeten anoniem, gebruiksvriendelijk en toegankelijk zijn voor iedereen. Zonder deze tools kan het als een onmogelijke taak voelen om een misstand te melden.

Er zijn heel veel andere barrières die de weg naar speaking up belemmeren. De beste manier om erachter te komen waarom je niets van je werknemers hoort, is door een gesprek met ze aan te gaan.    

Hoe ontwikkel ik een sterke speakup cultuur op mijn werk?

Een speakup cultuur op het werk ontwikkelen vraagt om een proactieve en doelbewuste benadering, waarbij je de mogelijke barrières voor je werknemers om zich uit te spreken in acht neemt. Hier zijn enkele belangrijke stappen die je helpen een cultuur te koesteren waarin werknemers zich prettig en aangemoedigd voelen om hun mening te geven:

 • Inzet van de leiding: Het leiderschap speelt een cruciale rol om de toon en verwachtingen voor een speakup cultuur te zetten. Je moet als leider laten zien dat je je inzet voor open communicatie, transparantie en ethisch gedrag. Geef bovendien duidelijk aan dat je speaking up niet alleen waardeert, maar ook beschermt en beloont.
 • Duidelijke beleidslijnen en procedures: Stel duidelijke beleidslijnen en procedures op voor het melden van problemen of onethisch gedrag. Zorg dat je werknemers het proces kennen en weten hoe ze misstanden op een vertrouwelijke en veilige manier kunnen melden. Communiceer deze beleidslijnen regelmatig en maak ze makkelijk toegankelijk voor al je werknemers. En als ze inderdaad een misstand melden, moeten je werknemers duidelijk kunnen zien hoe hun zaak wordt afgehandeld. Transparantie van begin tot eind is onontbeerlijk. 
 • Training en bewustwording: Bied trainingsprogramma's en workshops over ethisch gedrag, klokkenluiden en het belang van speaking up. Informeer je werknemers over de voordelen van een speakup cultuur, de mogelijke gevolgen van onethisch gedrag en de bescherming die mensen krijgen als ze een misstand melden.
 • Anonieme meldkanalen: Stel anonieme meldkanalen beschikbaar die je werknemers aanmoedigen om, zonder angst voor vergelding, aan de bel te trekken. Denk hierbij aan hotlines, een ideeënbus of online platforms die de identiteit van de reporter beschermen. Het belangrijkste is dat deze meldkanalen eenvoudig in gebruik zijn en niet al te veel tijd vergen. Hoe meer een reporter moet wachten, des te meer ruimte er is om te twijfelen. 
 • Opendeurbeleid: Koester een omgeving waarin open communicatie gewaardeerd wordt. Kies voor een opendeurbeleid waardoor je werknemers met een gerust hart naar hun supervisors of managers gaan om problemen te bespreken, ideeën uit te wisselen of advies te vragen.
 • Regelmatige communicatie en feedback: Moedig open gesprekken en regelmatige communicatie aan tussen werknemers en het management. Bied je werknemers mogelijkheden om hun mening te geven, suggesties aan te dragen en problemen te melden. Denk bijvoorbeeld aan enquêtes, bijeenkomsten voor het hele bedrijf of discussies op teamniveau. Luister actief naar de feedback van je werknemers en pak problemen direct en op transparante wijze aan.
 • Erkenning en ondersteuning: Erken en waardeer werknemers die zich uitspreken, en dus bijdragen aan de integriteit en ethische praktijken van je organisatie. Vier de momenten dat speaking up tot positieve veranderingen leidt of onethisch gedrag voorkomt. Ondersteun de werknemers die misstanden melden of kwesties aankaarten en bescherm ze tegen vergeldingsacties.
 • Geef zelf het goede voorbeeld: Neem als leider of manager het voortouw door consequent ethisch verantwoord gedrag en open communicatie te laten zien. Moedig managers aan actief te luisteren, empathie te tonen, en problemen tijdig en rechtvaardig aan te pakken. 

Vergeet niet dat het creëren van je speakup cultuur een doorlopend proces is dat om niet-aflatende inspanningen, bekrachtiging en evaluatie vraagt. Koester een omgeving waarin je werknemers zich veilig, ondersteund en gesterkt voelen om zich uit te spreken. Dan kan je organisatie vertrouwen, ethisch gedrag en een werkcultuur promoten waarin inclusiviteit en rekenschap centraal staan.

© 2023 SpeakUp