Privacy en veiligheid zijn essentieel.

SpeakUp voldoet aan alle richtlijnen op het gebied van privacy en veiligheid, zodat jouw organisatie probleemloos de transitie kan maken naar een speakup cultuur.
 • ISO-normen? Check.

  We zijn de enige speler op de markt die de normen voor informatiebeveiliging (ISO27001/ISO27002) combineert met die voor privacy (ISO27701).
 • ISAE3000? Check.

  We worden elke drie maanden volledig gecontroleerd volgens de ISAE3000 Type II / SOC2-normen. Deze mate van garantie gaat veel verder dan de twee- of driejaarlijkse ISO-certificeringen.
 • Ongeëvenaarde privacy
  en veiligheid.

  We zorgen dat je bedrijf aan alle relevante wetten voldoet, zoals de Europese Wet bescherming klokkenluiders, de Duitse Wet inzake toeleveringsketens en de AVG.

“Het is de taak van mijn team om een toonaangevend systeem te creëren dat voldoet aan de hoogst mogelijke beveiligings- en privacystandaarden, maar tegelijkertijd zeer gebruiksvriendelijk is.”

Arun Yadava, CTO SpeakUp

Geïntegreerde handmatige vertalingen.

Geïntegreerde handmatige vertalingen.

Computervertalingen kunnen best indrukwekkend zijn, maar ook onnodig riskant wanneer het hele gevoelige onderwerpen betreft. Menselijke vertalers zijn nog altijd onontbeerlijk als je 100% zeker van het resultaat moet zijn. Omdat ons vertaalproces een wezenlijk onderdeel vormt van onze privacy- en veiligheidsgaranties, pakken we dit net iets anders aan dan andere oplossingen.
Multi-factor authenticatie.

Multi-factor authenticatie.

Jouw organisatie bepaalt met SpeakUp helemaal zelf wie er toegang krijgt tot je systeem. En je hebt de multifactorauthenticatie en single sign-on zo ingeschakeld bij onze oplossing.
Privacyvoorschriften.

Privacyvoorschriften.

Met SpeakUp voldoet je organisatie aan alle ingewikkelde wettelijke privacyvoorschriften, zoals de AVG, de regelgeving voor dataretentie en vereisten op het gebied van gegevenslokalisatie.
Versleuteling voor volledige anonimiteit.

Versleuteling voor volledige anonimiteit.

Versleuteling is essentieel om de identiteit van een reporter en de bedrijfsgegevens te beschermen. SpeakUp gebruikt het hoogste versleutelingsniveau voor de gegevens van je bedrijf in opslag en in behandeling.

Overige maatregelen van SpeakUp ten behoeve van privacy, veiligheid en compliance:

 • Aanpasbare beleidsregels voor dataretentie en archivering.
 • We voldoen aan de voorschriften voor gegevensbescherming (zoals de AVG en CCPA).
 • Werkpraktijken gericht op minimale verwerking en beperkte opslag van gegevens.
 • Veilige gegevensopslag, -overdracht en -versleutelingsprotocollen.
 • Technieken voor het anonimiseren en pseudonimiseren van gegevens.
 • Mechanismes voor detectie van gegevensinbreuken, kennisgeving en beantwoording.
 • Beheer van de rechten van betrokkenen (zoals het recht op toegang, verwijdering en rectificatie).
 • Veilige back-up- en herstelprocedures voor gegevens.
 • Audits en registraties worden met inachtneming van de privacyvoorschriften uitgevoerd.
 • Multifactorauthenticatie.
  Regelmatige controle op de veiligheid en beoordeling van kwetsbaarheden.

   

© 2023 SpeakUp